29-54-H/01 - Cukrář

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pro chlapce i dívky
Ukončen devátý ročník ZŠ
Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku: Podnikatelé v oboru

 

Stručný popis oboru (učební plán):

Zpracování základních surovin a přísad na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, pasty a polevy mělněním, mixováním, třením, vařením a šleháním. Zhotovování cukrářských polotovarů, korpusů, hotových výrobků, moučníků a zmrzlin tvarováním, pečením, smažením, vařením, plněním, poléváním, krájením a zdobením včetně jejich umělecky výtvarného zpracování. Obsluha a seřizování strojních mechanizačních a technologických zařízení. Kontrola a vyhodnocování technologického procesu s cílem zabezpečení optimální kvality výrobku.Dále je absolvent schopen samostatně navrhovat netradiční druhy výrobků včetně výrobní dokumentace. Umí připravovat všechny druhy zmrzlin a restauračních moučníků. Je schopen operativně řídit celý technologický proces, určovat správnou konzistenci těst, vyzrálost hmot, hodnotit a odstraňovat chyby. Rámcově je seznámen s technikou prodeje a technikou administrativy. V každodenní činnosti dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

 

Absolvent učebního oboru ovládá tyto pracovní činnosti :

  • Příjem surovin - jejich uskladnění
  • Příprava surovin pro zpracování, propočet spotřeby podle receptur
  • Příprava cukrářského těsta, náplně a hmoty
  • Ovládání a regulování technologických strojů cukrářské výroby - jejich čištění a údržba
  • Sanitace pracoviště
  • Manipulování se surovinami, polotovary a hotovými výrobky
  • Expediční práce