Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 – základní informace

yhlášení 2. kola přijímacího řízení

přihlášky nutno podat do 24.5.2024

kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro tříleté učební obory typu H, E - 2.kolo

kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro maturitní obory - 2.kolo

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo

Maturitní obory
Nástavbové studium denní
tříleté učební obory typu H
tříleté učební obory typu E

Důležitá data 1. kola

 • od 1. února do 20. února 2024
  termín pro podání přihlášek do 1. kola
 • 15. května 2024
  ředitelka školy zveřejní výsledky (na webových stránkách školy a ve škole)

Další informace jsou na novém informačním webu: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Podání omluvy
Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami - osobně nebo poštou
  na adresu: SOŠ a SOU Písek, Komenského 86

Vyberte si pouze jednu z uvedených možností!

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro maturitní obory

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro tříleté učební obory H a E

Učební obory - přijímací zkoušky se nekonají

Pokud jsi  uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami  nebo jsi se vzdělával dlouhodobě v zahraničí, máš nárok na  úpravu podmínek přijímacího řízení.

Možnost nahlédnout do spisu: 13.5. - 14.5.2024 od 8:00 do 14:00 hod.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro jednotlivé skupiny oborů:

maturitní obor Autotronik
tříleté učební obory H – technické (Automechanik, Instalatér, Tesař, Klempíř, Truhlář, Zedník)
tříleté učební obory H – službové (Kuchař, Číšník – servírka, Prodavač, Cukrář, Ošetřovatel)
tříleté učební obory E (Kuchařské práce, Květinářské práce, Pečovatelské práce, Zámečnické práce, Zednické práce)