Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 – základní informace

2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory. Termín odevzdání přihlášky je do 1.6.2023.

Přehled volných míst v oborech vzdělání.

2. kolo přijímacího řízení pro tříleté učební obory

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro tříleté učební obory. Termín odevzdání přihlášky je do 1.6.2023.

Přehled volných míst v oborech vzdělání.

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory

výsledky maturitních oborů

Žáci, kteří byli přijati na obor Autotronik a Provoz a ekonomika dopravy, odevzdají zápisové lístky do 17.5.2023.

Výsledky přijímacího řízení pro tříleté učební obory

výsledky oborů typu H

výsledky oborů typu E

Informace pro přijaté žáky - Zápisové lístky je potřeba odevzdat do 9.5.2023

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

najdete zde (pdf)

 Pokud jsi  uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami  nebo si se vzdělával dlouhodobě v zahraničí, máš nárok na  úpravu podmínek přijímacího řízení.

 
 
Přihláška ke stažení - učební a studijní obory  
                                  - pro nástavbové studium