Maturitní a Závěrečné zkoušky  - školní rok 2022 - 2023

Závěrečné zkoušky - prosinec 2022:

písemná zkouška - 2.12.2022
praktická zkouška - 5.-9.12.2022
ústní zkouška - 16.12.2022

 Žák, který neuspěl u jedné nebo více částí ZZ má právo vykonat opravnou zkoušku. Povinností žáka je oznámit úmysl vykonat opravnou zkoušku v termínu, který je pro vykonání opravných zkoušek určen ředitelem školy.

Organizace maturitních zkoušek - školní rok 2022/23

Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023

Ustanovení pro konání písemných prací z českého jazyka a literatury pro školní rok 2022/2023

Témata k ústní maturitní zkoušce z ANGLICKÉHO JAZYKA pro školní rok 2022/2023

Témata k ústní maturitní zkoušce z NĚMECKÉHO JAZYKA pro školní rok 2022/2023

 Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL na školní rok 2022/2023

Témata k ústní maturitní zkoušce - profilová část - odborné předměty

třída AT4 - Autotronik

třída ED4 - Doprava a přeprava

třída POD2 - Podnikání

třída SD2 - Stavební provoz

třída SD2 - Dřevařská výroba