Maturitní a Závěrečné zkoušky  - školní rok 2021 - 2022

Maturitní zkoušky-září 2022: 

 • Písemná část společné části MZ:
   • 1. - 6.9.2022 (konkrétní termíny stanoví MŠMT 15.8.2022)
 • Praktická část:
   • ED4+AD4 (sk. PED) - 8.9.2022 - počítačová učebna
   • SD2 (sk. DV) - 8.9.2022
 • Písemná část:
   • Český jazyk - 9.9.2022 - od 10:00 hod.
   • Cizí jazyk - 9.9.2022 - od 8:00 hod.
 • Ústní část:
   • Třída SD2 - 15.9.2022 - od 8:00 hod.
   • Třída AT4 - 15.9.2022 - od 8:00 hod.
   • Třída ED4+AD4 (sk. PED) - 19.9.2022 - od 8:00 hod.
   • Třída POD2 - 20.9.2022 od 8:00 hod.

 

Závěrečné zkoušky-září 2022:     

 • písemná zkouška – 2.9.2022
 • praktická zkouška – 5.-9.9.2022
 • ústní zkouška – 16.9.2022

 Žák, který neuspěl u jedné nebo více částí ZZ má právo vykonat opravnou zkoušku. Povinností žáka je oznámit úmysl vykonat opravnou zkoušku v termínu, který je pro vykonání opravných zkoušek určen ředitelem školy. První termín opravných zkoušek (září) je shodný s prvním termínem ZZ žáků, kteří nebyli připuštěni k ZZ v prvním termínu červnu.

Organizace závěrečných zkoušek šk. rok 2021/2022

Organizace maturitních zkoušek šk. rok 2021/22

Termíny společné části maturitní zkoušky šk. rok 2021/22

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Hodnocení zkoušek profilové části MZ – cizí jazyky – ústní zkouška - šk. r. 2021/2022

Kritéria hodnocení písemné a ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka ve školním roce 2021/2022

Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury pro školní rok 2021/2022

Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022

Ustanovení pro konání písemných prací z českého jazyka a literatury pro školní rok 2021/2022

Anglický jazyk maturitní témata pro školní rok 2021/2022

Německý jazyk maturitní témata pro školní rok 2021/2022

 

 

Témata k ústní maturitní zkoušce - profilová část - odborné předměty

třída AT4 - Autotronik

třída ED4 - Doprava a přeprava

třída POD2 - Podnikání

třída SD2 - Stavební provoz

třída SD2 - Dřevařská výroba