65-51-H/01 Kuchař-číšník

ŠVP: Číšník - servírka

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pro chlapce i dívky
  Ukončen devátý ročník ZŠ
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku:
  • Podnikatelé v pohostinství a hotelnictví
 
  • Kuchyně a SOŠ a SOU

 

Stručný popis oboru (učební plán):

Samostatná obsluha hostů ve všech zařízeních společného stravování. Inkasování peněz a vyúčtování sazeb. Ošetřování všech druhů nápojů. Úprava tabule pro slavnostní příležitosti. Absolvent učebního oboru číšník - servírka umí připravit pracoviště a ovládá práce spojené s technikou obsluhy. Umí přijímat jednoduché i složité objednávky, podávat základní informace o jídlech a nápojích, ovládá účtování na kontrolní pokladně, provádí vyúčtování s hostem. Umí sestavovat jídelní lístek, ošetřovat a čepovat nápoje, ošetřovat a skladovat potraviny.Ovládá obsluhu ve výběrových podnicích společného stravování , při slavnostních příležitostech a rovněž ovládá zásady mezinárodní kuchyně a obsluhy. Umí připravit jednoduchá jídla, minutky, saláty,moučníky a míšené nápoje. Příprava v oboru číšník - servírka vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po získání příslušné praxe ovládal práce spojené s technikou obsluhy při slavnostních příležitostech, uměl sestavit menu a doporučit ho hostům, ovládal složité způsoby obsluhy, vyúčtování s hostem, odevzdávání tržby v provozech, kde není určena funkce vrchního číšníka, uměl připravit všechny druhy míšených nápojů i podle vlastních receptur. Ovládá zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienická a protiepidemická pravidla. Absolvent má kultivované společenské chování. Komunikuje s hostem v německém, anglickém, případně v dalším jazyce.