36-64-H/01 - Tesař

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pouze pro chlapce
Ukončen devátý ročník ZŠ
Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku: Odloučené pracoviště

 

Stručný popis oboru (učební plán):

Absolvent umí číst stavební výkresy, rozměřuje a zakládá jednoduché tesařské konstrukce podle výkresu, správně používá nářadí a ovládá malou mechanizaci při provádění tesařských konstrukcí. Umí volit sled pracovních operací a propracovat technologické postupy. Provádí ruční opracování dřeva, strojní obrábění dřeva, spojování dřevěných prvků pomocí konstrukčních spojů a spojovacích prostředků. Váže a montuje jednoduché i složité tesařské konstrukce, odstraňuje závady a opravuje narušené konstrukce krovů. Provádí montáž a demontáž lešení a pomocných konstrukcí. Připravuje přířezy pro obedňování, pomocné tesařské konstrukce a bednění betonových i železobetonových konstrukcí. Zhotovuje a osazuje vnitřní zařízení budov, tesařské podlahy a příčky. Odpovídá za technický stav používaných strojů, malé mechanizace a kvalitu prováděných prací. Umí bezpečně vázat břemena a obsluhovat jednoduché zvedací zařízení. Ovládá technologické návaznosti navazujících stavebních profesí. Na SOU Písek je zřízeno firmou KNAUF školící středisko pro montáž sádrokartonových konstrukcí, kde si žáci osvojují montáž příček, podhledů, podlah a systém suchých staveb při rekonstrukci půdních prostor. Zná a dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména při práci na dřevoobráběcích strojích a práci ve výškách.