39-41-L/01 - Autotronik

Délka přípravy: 4 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pro chlapce
Ukončen devátý ročník ZŠ
Splnění podmínek přijímacího řízení
Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Maturitní zkouška - maturitní vysvědčení
Dosažené vzdělání: Úplné střední odborné
Zajištění praxe: Středisko odborného výcviku - OP 700

 

 


Stručný popis oboru:

Studijní obor připravuje vysoce kvalifikované odborníky pro údržbu, diagnostiku a opravu motorových
vozidel, kteří jsou schopni uplatnit své znalosti především v autoopravárenské praxi, ve výrobě aut
a v živnostenském podnikání.

 

Průběh studia:

Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v učebnách školy, odborných

učebnách a laboratořích a z odborného výcviku realizovaného ve školních dílnách nebo na pracovištích

autoopraven apod. Součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění pro

skupinu B a C. Podíl praktické a teoretické výchovy se liší podle ročníku studia, pohybuje se v rozsahu

1 - 2 dny praxe týdně.

 

 

Odborné předměty (učební plán):

 • Technická dokumentace
 • autronik4
 • Strojírenská technologie
 • Strojnictví
 • Technická mechanika
 • Elektrotechnika
 • Motorová vozidla
 • autronik3
 • Elektrické příslušenství
 • Elektronika
 • Řízení motorových vozidel
 • Technologie