37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

 

Délka přípravy: 4 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pro chlapce i dívky

Ukončen devátý ročník ZŠ

Splnění podmínek přijímacího řízení

Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Maturitní zkouška - maturitní vysvědčení
Dosažené vzdělání: Úplné střední odborné

 

Profil absolventa (učební plán):

 

Absolventi jsou připraveni pro práci v oblasti logistiky, dopravy a přepravy, zasílatelských služeb, ekonomiky a podnikání. Budou vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení. Budou disponovat kompetencemi pro samostatné podnikání. Jako prostředek profesní komunikace používají dva světové jazyky. Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupiny B (zdarma).

Absolventi studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy získají složením maturitní zkoušky střední odborné vzdělání a i možnost dalšího studia – VOŠ, VŠ.

 

Obor připravuje žáky pro uplatnění zejména ve funkcích:

  • pozice středního managementu
  • technickohospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu dopravy
  • v organizacích a obchodně-ekonomických činnostech ve specifických druzích dopravy
  • profese zařazené v dopravní soustavě
  • manažer provozu a dopravy
  • logistik v dopravě a přepravě
  • zasílatel
  • v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU

V průběhu studia studenti absolvují odbornou praxi ve firmách:

- ve 2.ročníku – 3 týdny

- ve 3.ročníku – 3 týdny.