36-57-E/01 - Malířské a natěračské práce

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pouze pro chlapce
Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku: areál školy - tř. Národní Svobody

 

Stručný popis oboru:

Absolvent učebního oboru umí připravit všechny druhy nových i starých podkladů pro zhotovení běžné malby a nátěru, ovládá základní nanášecí malířské a natěračské techniky, umí určit vhodnou nátěrovou hmotu a připavit ji na potřebnou konzistenci k nanášení, samostatně řeší harmonické ladění barev. Absolvent je schopen zhotovit běžnou - nenáročnou dekorativní malbu (např. linkováním, válečkováním, batikováním, stříkáním aj.), linkrustu a tapetování. Umí vypracovat jednoduchou kompozici s písmem a zvětšeným obrazcem, kvalitně provést nátěr kovových konstrukcí, klempířských částí budov, oken, dveří, obložení a nenáročný nátěr nábytku. Absolvent se orientuje ve stavebních výkresech, zná pravidla měření a kalkulace malířských a natěračských prací, ovládá úpravu a údržbu nářadí a pomůcek.

Učební obor připravuje žáka na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání stavební dělník - na výkon malířských a natěračských prací.