65-51-H/01 Kuchař-číšník

ŠVP: Kuchař - kuchařka

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pro chlapce i dívky
Ukončen devátý ročník ZŠ
Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku:
  • Podnikatelé v pohostinství a hotelnictví
  • Kuchyně a SOŠ a SOU
  •  

    Stručný popis oboru (učební plán):

    Výroba běžného sortimentu jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel,polotovarů, studených a teplých moučníků, teplých nápojů, jejich výdej a příprava na podávání, Příprava jídel pro běžné i slavnostní příležitosti, úprava tabule pro slavnostní příležitosti. Absolvent učebního oboru kuchař/ka zná receptury a technologické postupy běžných i pracovně náročných jídel teplé i studené kuchyně, teplých a studených moučníků, teplých nápojů, funkci a použití strojů a ostatního inventáře.Ovládá výpočty kalkulací jídel a nápojů a zná zásady skladování a ošetřování surovin, potravin, rozpracovaných a hotových výrobků. Při přípravě jídel ovládá zásady dietetiky a zvláštnosti dětské výživy, základní způsoby smyslových zkoušek, jakosti surovin a potravin. Umí dělit a porcovat běžné druhy masa jatečních zvířat, ryb, drůbeže a zvěřiny. Připravuje běžný sortiment jídel teplé a studené kuchyně, polotovarů a teplých nápojů podle platných receptur. Ovládá techniku expedice jídel a nápojů, dbá na estetickou úpravu jídel na talíři i na stříbře a umí uchovávat jídla ve vodní lázni, páře, v suchém teple a v chladícím prostoru. Ovládá rovněž technologické postupy cizích kuchyní ( mezinárodní kuchyně ). Ovládá zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienická a protiepidemická pravidla. Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po získání příslušné praxe mohl pracovat ve stravovacích zařízeních, kde převládá strojní výroba včetně mechanizace, automatizace a jednoduché výpočetní techniky.