36-67-H/01 - Zedník

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pouze pro chlapce
Ukončen devátý ročník ZŠ
Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku: Odloučené pracoviště

Stručný popis oboru (učební plán):

Absolvent se umí orientovat ve čtení stavebních výkresů a projektové dokumentace staveb, v mechanických, technických a chemických vlastnostech stavebních materiálů a v jejich správném použití, ve volbě správného technologického postupu, přípravě a používání potřebného nářadí, náčiní, pracovních pomůcek a mechanizačních prostředků. Umí kvalitně vyzdívat zdivo z různých materiálů, příčky všeho druhu, umí provádět izolační přizdívky, vnitřní a vnější omítky, betonářské, železářské a izolatérské práce, zpracovává různé stavební materiály komponenty při výrobě malt, betonů a vícesložkové hmoty k povrchovým úpravám objektů. Provádí obkladačské a kladečské práce, osazuje prefabrikáty, výrobky přidružené stavební výroby, vybourává nosné i nenosné části konstrukcí. Dodatečně osazuje výrobky a prvky hlavní a přidružené stavební výroby jednoduchou ležatou kanalizaci a drenáže, provádí montážní práce při osazování železobetonových prvků. Absolvent musí rozměřit, správně založit stavební konstrukce podle výkresu a k tomu účelu používá běžné měřící pomůcky, kontrolovat vertikální a horizontální roviny, výšky a spády. V průběhu výuky se seznamuje s moderní technologií provádění tzv."suchých staveb". Patří sem provádění zdiva z porobetonových tvárnic HEBEL nebo YTONG včetně povrchové úpravy použití sádrokartonu ve stavebnictví. Na SOU Písek je zřízeno firmou KNAUF školící středisko pro montáž sádrokartonových konstrukcí, kde si žáci osvojují montáž příček, podkladů, podlah a systém suchých staveb při rekonstrukci půdních prostor. Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání.