O škole

General facts about Joomla!

Pověřenec pro GDPR:

Ing. Jitka Bayernheimerová

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Politiku ochrany soukromí

najdete zde (pdf)

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Webový odkaz na internetové stránky projektu: https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.

SOŠ a SOU Písek je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

V rámci projektu bude SOŠ a SOU písek realizovat projektové dny/workshopy pro žáky píseckých i mimopíseckých základních škol zaměřené na polytechnické vzdělávání. Další aktivitou je realizace volnočasových aktivit – kroužků pro žáky základních škol a pro žáky naší školy.

Vedení školy

Jméno Pozice E-mail Telefon
Mgr. Milan Rambous ředitel Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 382 213 565 734 578 437
Ing. Zuzana Sýbková ZŘTV Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 382 789 512 733 539 315
Ing. Zdeněk Kalinovský ZŘPV Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 603 929 826
Ing. Hana Musilová vedoucí studijního oddělení Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 382 789 517
Ing. Lenka Škodová vedoucí ekon. odd. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 382 789 516 733 601 514
Ing. Pavel Jíška vedoucí OP500 – obory STAVO Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 382 215 832 603 823 538
Bc. Radoslav Jonák vedoucí OP360 – obory E   382 272 126 739 095 688
Bc. Alena Kačírková vedoucí UOV stř. 800 - GASTRO   382 789 518 604 233 901
Miloslav Mareš vedoucí OP 700 – obory AUTO Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 382 212 627
Ing. Jaroslava Škodová metodik prevence Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 382 212 895
Mgr. Jiří Hůla výchovný poradce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 733 503 294

 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

 

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Více informací o projektu a zapojení školy zde.

Archiv veřejných zakázek

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu k 30.06.2020

najdete zde (pdf)

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu k 31.12.2019

najdete zde (pdf)

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu k 31.12.2018

najdete zde (pdf)

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu k 31.12.2017

najdete zde (pdf)

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu nad 100 tis. Kč bez DPH k 31. 12. 2016

najdete zde (pdf 219 kB)

Seznam veřejných zakázek malého rozsahu 2015

najdete zde (78 kB PDF)

Veřejná zakázka - rekonstrukce pc síte

smlouvy na rekonstrukci pc sítě

Veřejná zakázka – Rekonstrukce povrchu hřiště

Smlouva s firmou Swietelsky, stavební s.r.o.

Veřejná zakázka –Oprava záchodů v budově Komenského 86, Písek

Smlouva s firmou Václav Pícha, obkladačské práce, Písek

Veřejná zakázka – Dodávka technického vybavení

Projekt OP VK  CZ.1.07/1.5.00/34.0419

Modernizace technologického vybavení SOŠ a SOU Písek

stavební práce - Smlouva s firmou Kočí a.s. - 1. část (pdf 890 kB)   2. část (pdf 650 kB)

Veřejná zakázka - Stavební úpravy v objektu školy Na Spravedlnosti čp. 741, Písek

sdělení (pdf 126kB)
smlouva s firmou Projektostav (pdf 1MB)