16.-30.5.2017 – ústní maturitní zkoušky

2.6.2017 – závěrečné zkoušky – písemná část.