Aktuálně:

Třídní schůzky pro I. ročníky

se budou konat 4.10.2019

Základní dokumenty školy

Zřizovací listina - soubor ve formátu PDF (555 kB)
Školní řád - soubor ve formátu PDF (334 kB)

Plán práce - soubor ve formátu PDF (728 kB)

Výroční zpráva 2017-2018

Výroční zpráva 2016-2017

Výroční zpráva - soubor ve formátu PDF (1,24 MB)
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 - soubor ve formátu PDF (191kB)

INFORMACE o svobodném přístupu k informacím - soubor ve formátu DOC (72 kB)

Postup pro podávání stížností - soubor ve formátu DOC (29 kB)

Školská rada - soubor ve formátu PDF (29,5 kB)

Minimální preventivní program - soubor ve formátu PDF (370 kB)

Inspekce 2012- Inspekční zpráva - soubor ve formátu PDF (342 kB)
                         Inspekční protokol - soubor ve formátu PDF (139 kB)

Dopravně provozní řád školy - soubor ve formátu PDF (331 kB)

Formuláře - žádosti

Změna oboru - v rámci naší školy
Přestup - z jiné školy
Přerušení studia
Opakování ročníku

Přijetí do vyššího ročníku

Přihláška pro ověření dílčí kvalifikace

Žádost o ukončení přerušení studia