SOŠ a SOU Písek, Komenského 86, Písek 397 01

kontaktní údaje

 

Volná  místa na učebních oborech pro 2. kolo přijímacího řízení.

přehled volných míst

 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL

PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU  V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Čestné prohlášení pro studenty a rodiče

 

VYHLÁŠKA MŠMT 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020

o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 najdete zde (pdf)

Výsledky přijímacího řízení – učební obory: zde

Informace k odevzdání zápisových lístků:

zájemci o studium učebních oborů potvrdí svůj zájem o obor, do kterého byli přijati, odevzdáním zápisového lístku. Termín pro odevzdání je do 7.5.2020. Zápisový lístek je možné odevzdat ve škole každý pracovní den od 9.00 do 12.00 hodin nebo zaslat poštou.

Termín 7.5.2020 neplatí pro zájemce, kteří byli přijati do učebního oboru a budou ještě konat přijímací zkoušky v maturitních oborech. Pro tyto uchazeče bude termín pro odevzdání zápisových lístků jednotný s maturitním oborem.

Zápisový lístek vydává základní škola.

 

 Sdělení žákům školy:

Sledujte aplikaci Bakaláři, popř. E-mailové adresy. Budou Vám zasílány výukové materiály, pracovní listy a domácí úkoly. Jarní prázdniny skončily. Žákům oborů E budou pokyny k učivu zasílány prostřednictvím E-třídnice a pomocí e-mailů.

 

 Soutěž Písecké dortování 2020 zná své vítěze!

Dne 20. 2. 2020 proběhla na SOŠ a SOU Písek cukrářská soutěž Písecké dortování 2020. Téma letošního šestého ročníku byla Zima. Soutěžící si na místě ještě vylosovali podtéma (saně, sněhulák, vločka, stromeček, zimní příroda) na které připravovali dort. Soutěže se zúčastnilo devět soutěžících z Tábora, Volyně, Horažďovic, Vodňan a z Písku. Všechny dorty byly nádherné, ale vítěz může být jen jeden. Nad celou soutěží dohlížela pětičlenná porota. Ceny a poháry soutěžícím přišla předat starostka města Písku Mgr. Eva Vanžurová a ředitel školy SOŠ a SOU Mgr. Milan Rambous.

První místo zůstalo na SOŠ a SOU Písek, vítězstvím žákyně druhého ročníku Karolíny Metznerové, druhé místo putovalo do Tábora a třetí místo do Vodňan.

Všem soutěžícím gratuluji! –kač-

 

Národní testování SCIO

Na jaře 2019 se naše škola zapojila do projektu Národního testování. Někteří naši žáci dosáhli těch nejlepších výsledků v Jihočeském kraji.